Källorna bakom

Källorna bakom "Hemligt kontrakt"

Läs om de verkliga historierna bakom boken.

ladda ner

Källorna bakom "Blodsjärn"

Läs om de verkliga historierna bakom boken.

Ladda ner

En röd tråd till nutiden

Läs mina tankar om kopplingarna mellan historien och nutiden

Ladda ner

"En fri swänsk"

Läs Göthildas artikel om kvinnors rättigheter, skriven 1761

Ladda ner orginalLadda ner i nutida skrift